A fesztivál története

A szegedi fesztivál története 1966-ban kezdődött, amikor a Szakszervezetek Országos Tanácsa, az igen magas színvonalon működő szakszervezeti fenntartású néptánccsoportjainak bemutatkozási lehetőséget biztosított az akkor fölújított Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Az ország legjobb néptáncegyüttesei jöttek Szegedre (pl. a Bihari, a Bartók, a Vasas, a Vadrózsák). A fesztivál néhány éven belül kibővült külföldi csoportokkal s így az ország egyik legnagyobb nemzetközi táncos szemléje lett. Fölmerült az a lehetőség, hogy az itt összesereglő 300-400 néptáncos egy műsorban, egy, csak erre az alkalomra koreografált gálaműsorban lépjen fel a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán. Az 1972-es, Novák Ferenc rendezte Hegyen-völgyön lakodalom olyan jól sikerült, hogy a következő évben meg kellett ismételni és a továbbiakban, egészen napjainkig – kétévente – a néptáncfesztivál gálái bekerültek a Játékok nyári programjába.

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy e nagy létszámú néptáncos produkciók csak azon magas szintű tudásra (az improvizációs tánc-készségre) alapozva jöhetnek létre, amelyeket a táncházmozgalom nyújt a benne résztvevők számára. A közel 40 éves magyar táncházmozgalom és a vele párhuzamosan alakuló, hozzá szorosan kötődő tradicionális előadási mód egyedülálló Európában, úgy is mondhatnánk: hungaricum. Ilyen, tömegeket érdeklő mozgalom másutt nincs, csak Magyarországon, de, ha mégis van, akkor a miénket másolják, a miénk a minta! Ugyanakkor ezek a néptáncfesztiválok vissza is hatnak magára az említett mozgalomra, hiszen a tömeges nézettség (telt házak, ováció, taps és ünneplés) sikerélményt és biztos utánpótlást jelent a néptánc-kultúra ápolóinak számára.

Fesztiválunk abban tér el minden más, ilyen jellegű nagyrendezvénytől, hogy a sorozat végén minden táncos és zenész alkotó részese lesz az itt születő, csak erre a színpadra készített táncjátéknak, amelynek mindig valami gondolatisága, tematikája van: hol egy népszokás (pl.: pünkösdölő, menyegző, szüret vagy aratási népszokás), hol egy föltevés igazolása (pl.: a magyar néptánc keleti gyökerei vagy a nyugati tánchagyományok nyomai a magyar folklórban), hol egy évforduló (pl. Bálint Sándor néprajzkutató születésének 100-dik évfordulója).

E a gálaműsorokat olyan koreográfusok fémjelzik, mint Novák Ferenc, Foltin Jolán, Stoller Antal, Diószegi László, Szilágyi Zsolt, Demarcsek György és Zsuráfszky Zoltán, a népzenészek közül: Sebő Ferenc, Halmos Béla, Kiss Ferenc, Rossa László, a Muzsikás Együttes vagy a Téka.. Az énekes előadók között elsősorban Sebestyén Mártát, Berecz Andrást, Szvorák Katalint, Ivánovics Tündét kell megemlítenünk.

Megjegyezzük, hogy itt, Szegeden kristályosodott ki az a koreográfusi alkotói módszer is, mely lehetővé tette az olyan néptáncos-alapú rock opera létrejöttét, mint az István, a király!

A rendezvénysorozat nagyjából két részre bontható. Az első felében a meghívott együttesek menettáncokon, a kisebbik (újszegedi ) szabadtéri színpadon való föllépés-sorozatokon vesznek részt.

A második hét eseményei mintegy fölvezetik a fesztivál második szakaszát, amelyet a Szegedi Szabadtéri Játékok Kht-val egyeztetve rendezünk meg. Ekkor a meghívottak „mezőnye” kettéválik: a magyar együttesek napi 8-10 órás kemény próbával készülnek az gálaműsor nagy közös számaira, a külföldiek pedig Szeged utcáin, terein táncolnak a különböző helyeken fölállított színpadokon. Máskor „tájolni” mennek valamely Szeged-környéki helyiségbe, ahol bemutatják teljes műsorukat. A rendezvénysorozat a második hétvégén rendezett Dóm téri két gálaműsorral „tetőzik”, mint fentebb jeleztük, az összes meghívott részvételével. Éjszakánként pedig jó hangulatú táncházakat tartunk a közös szálláshelyen – reggelig.

A fesztivál gazdasági szerepe abban rejlik, hogy ilyenkor megnő a folklór iránti érdeklődő, színházszerető turisták száma a városban, amely a turisztikai vendégéjszakákban illetve a Szabadtéri Játékok jegybevételében jelentkezik. S mivel a Dóm téri műsor propagandájában a jelzett első időszak föllépés-sorozata jelentős szerepet játszik, a Szabadtéri Játékok is hozzájárul a néptáncfesztivál költségeihez.

A közbülső (páratlan) években, a hazai együtteseknek rendezett néptáncfesztivál eseményei zajlanak 1966 óta. Korábban ezek a hazai fesztiválok a szakszervezeti néptáncegyüttesek minősítő versenyei voltak. Tizenkét éve azonban a Martin György Néptáncszövetség (a hazai néptáncmozgalom szakmai szervezete) adja hozzá a nevét, a szegediek több évtizedes rutinjára valamint szervezői kapcsolataira építve.

A részvevő együtteseket – a megelőző években mutatott színvonaluk alapján – a szövetség elnöksége jelöli ki és hívja meg Szegedre. Az általában háromnapos fesztiválon tehát kiváló táncos előadók, koreográfusok és nívós együttesek mutatkoznak be kiváló színházi körülmények között, a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínházában olyan művekkel is, amelyek mintául illetve iránymutatásul szolgálhatnak az elkövetkezendő alkotói generációk számára.

A szakmai bemutatók előtt, a megnyitó ünnepség keretében az együttesek menettánccal egybekötött ún. csalogató műsort adnak a város egyik legszebb terén, a Dugonics téri szökőkútnál.

A fesztivál egy szakmai konferenciával zárul, ahol a zsüri tagjaitól minden együttes és előadó komoly értékelést kap mutatott produkciójáról.

Magáról a fesztiválról sajtótájékoztatókat tartunk, a rendezvényt megelőző két hétben és alatt. Több ezer szórólapot, több száz programfüzetet és plakátot készíttetünk, amelyeket utcai „rikkancsokkal” (néptáncos gyerekekkel) illetve postai úton terjesztünk. Ezekben a kiadványokban föltüntetjük támogatóink, szponzoraink nevét, ahogyan minden műsorközlő szövegünkben is elmondjuk.

Minden résztvevő egy megkülönböztető jelvényt kap, amely belépőül szolgál a rendezvények színhelyére, s mely, a helyi közlekedést segítendő, egyúttal ingyenes közlekedést is biztosít a Szegedi Közlekedési Társaság megfelelő járműveire. Régi hagyományunk szerint mindenki egy ún. fesztivál-pólót kap ajándékba emlékül.

A résztvevőket a szegedi egyetem kollégiumaiban szállásoljuk el 3-4 ágyas szobákban, s a szálláshelyen vagy annak közelében található étkezdében napi háromszori bőséges ellátásban részesítjük. A fesztivál hangulat fokozására a szorosan vett programokon túl városnézést, hajókirándulást és játékos vízi (uszodai) vetélkedőt is szervezünk a részvevők számára..

A Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál tagja a Nemzetközi Néptáncfesztiválok Világszövetsége (rövidítése CIOFF) Magyar Tagozatának, amely szakmai fölügyeletet gyakorol tagjai fölött: megkövetel bizonyos színvonalat a szervezésben, illetve a részvevő együttesek nívójában. Fesztiválunk tagja a Martin György Néptáncszövetségnek is. Mindkét szervezet rendezvénynaptárában szerepelteti fesztiválunk programjait, növelve rendezvénysorozatunk hírét.

Comments are closed.

Támogatóink:


Fő támogató:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata www.szegedvaros.hu

Támogatók:

Martin György Néptáncszövetség www.martinszovetseg.hu

Gyorgyev Milivoj - Deszk